Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

O zawodzie diagnosty laboratoryjnego

---

Menu

Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do postępowania zgodnego ze wskazaniami wiedzy zawodowej, z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Może przeprowadzić zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej po wyrażeniu zgody przez pacjenta albo przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej.


Rozdział czwarty (Art. 21 i nast.) Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Diagności laboratoryjni mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego dobrem nadrzędnym jest dobro pacjenta. Jeżeli diagnosta laboratoryjny naruszył zasady etyki zawodowej, możesz wystąpić o wszczęcie postępowania przeciwko niemu. Prowadzą je organy samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych:

  • Rzecznik Dyscyplinarny
  • Sąd Dyscyplinarny
  • Wyższy Sąd Dyscyplinarny

Czytaj więcej

Przynależność diagnostów laboratoryjnych do samorządu zawodowego jest obowiązkowa. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega wyłącznie przepisom ustawy.

Jedyną jednostką organizacyjną samorządu diagnostów laboratoryjnych jest obejmująca cały kraj Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie…

czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry