Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Odpowiedzialność dyscyplinarna

---

Menu

Diagności laboratoryjni mają obowiązek przestrzegać zasad etyki zawodowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego dobrem nadrzędnym jest dobro pacjenta.

 

Błąd przy wykonywaniu czynności diagnostycznych

Jeżeli diagnosta laboratoryjny naruszył zasady etyki zawodowej, możesz wystąpić o wszczęcie postępowania przeciwko niemu. Prowadzą je organy samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych:

  • Rzecznik Dyscyplinarny
  • Sąd Dyscyplinarny
  • Wyższy Sąd Dyscyplinarny

 

Skarga na diagnostę laboratoryjnego

Jeżeli chcesz złożyć skargę na diagnostę laboratoryjnego, wyślij zgłoszenie do Rzecznika Dyscyplinarnego. Zbada on Twoją sprawę i podejmie decyzję, czy powinna zostać skierowana do Sądu Dyscyplinarnego.

 

Odwołanie od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego

Możesz odwołać się od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Od prawomocnego orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego możesz złożyć kasację do Sądu Najwyższego.

 

Sąd Dyscyplinarny może orzec następujące kary:

  • upomnienie;
  • naganę;
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od 12 miesięcy do pięciu lat;
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Doniesienie do prokuratury oraz odszkodowania

Jeżeli złożyłeś skargę na diagnostę laboratoryjnego do Rzecznika Dyscyplinarnego, możesz jednocześnie złożyć doniesienie do Prokuratury. Równocześnie, w postępowaniu cywilnym możesz domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub szkodę.

 

Podstawa prawna

  • Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245)

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej Rozdział siódmy (Art. 56 i nast.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry