Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych

---

Menu

Do samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych należą diagności laboratoryjni, którzy mają prawo wykonywania zawodu i są na liście członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Skład samorządu diagnostów laboratoryjnych

Samorząd diagnostów laboratoryjnych składa się z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Zadania samorządu diagnostów laboratoryjnych

Samorząd diagnostów m.in.:

 • dba o to, żeby diagności laboratoryjni należycie wykonywali swój zawód,
 • reprezentuje diagnostów laboratoryjnych,
 • integruje środowisko zawodowe,
 • prowadzi badania dotyczące ochrony zdrowia,
 • zajmuje się doskonaleniem zawodowym diagnostów laboratoryjnych.

 

Czym zajmuje się samorząd diagnostów laboratoryjnych:

 • opiniuje projekty aktów prawnych, które dotyczą ochrony zdrowia,
 • przyznaje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • prowadzi postępowanie przeciwko diagnoście laboratoryjnemu, który naruszył zasady etyki zawodowej,
 • może zawiesić lub pozbawić prawa wykonywania zawodu,
 • prowadzi postępowanie kontrolę i ocenę wykonywania zawodu przez diagnostów laboratoryjnych,
 • prowadzi listę diagnostów laboratoryjnych oraz ewidencję laboratoriów.

 

Kontakt

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4

03-428 Warszawa

tel.: 22 741 21 55 w. 112
fax: 22 741 21 56
e-mail: biuro@kidl.org.pl

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz.2245), która ustala zakres działalności samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry