Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Farmaceuci

---

Menu

Zadaniem farmaceuty jest ochrona zdrowia publicznego. Farmaceuta wypełnia je na następujące sposoby:

 • sporządza i wytwarza produkty lecznicze,
 • ocenia jakość leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych,
 • wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, które są sprzedawane w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych,
 • sporządza leki recepturowe i leki apteczne w aptekach,
 • nadzoruje wytwarzanie, obrót, przechowywanie, wykorzystanie i utylizację produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym rezerwy państwowe,
 • udziela informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są sprzedawane w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,
 • sprawuje opiekę farmaceutyczną polegającą na dokumentowanym procesie, podczas którego – współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych – czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta,
 • kieruje apteką, punktem aptecznym, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną,
 • współuczestniczy w nadzorowaniu nad gospodarką produktami leczniczymi, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej,
 • współuczestniczy w badaniach klinicznych, które są prowadzone w szpitalu,
 • współuczestniczy w badaniach nad lekiem,
 • przygotowuje roztwory do hemodializy i dializy otrzewnowej,
 • może prowadzić działalność dydaktyczną na uczelniach medycznych, badania naukowe itp.

 

Jak można uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty

Aby pracować w zawodzie farmaceuty, musisz ukończyć jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)
 2. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( U. z 2016 r. poz. 1496 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (Dz. U. Nr. 136, poz. 1458)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. Nr 132 poz. 1238 ze zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry