Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie podyplomowe farmaceutów

---

Menu

Szkolenia ciągłe farmaceutów

Jako farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jesteś zobowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W tym celu możesz uczestniczyć w ciągłym szkoleniu. W tej sposób zaktualizujesz swoja wiedzę m.in. w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

 

Jak uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach farmacji

Tytuł specjalisty możesz uzyskać po:

 • szkoleniu specjalizacyjnym zgodnym z programem specjalizacji
 • zaliczeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów.

 

Kto prowadzi szkolenie specjalizacyjne dla farmaceutów

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego może prowadzić uczelnia, która kształci studentów na kierunku farmacja – jeśli uzyskała akredytację dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

W jakich dziedzinach możesz uzyskać tytuł specjalisty

Możesz odbyć szkolenie specjalizacyjne w następujących dziedzinach farmacji:

 • analityka farmaceutyczna,
 • bromatologia,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja przemysłowa,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny,
 • radiofarmacja,
 • toksykologia.

 

Co musisz zrobić, aby rozpocząć szkolenie

Aby rozpocząć szkolenie, musisz:

 • złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie,
 • mieć prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • być zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Gdzie złożysz wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Wniosek składasz:

 

Co zawiera wniosek

Wniosek musi zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy,
 • nazwisko rodowe,
 • miejsce i datę urodzenia,
 • płeć,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania,
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
 • obywatelstwo (obywatelstwa),
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej (jeżeli je posiadasz),
 • jeśli nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, na podstawie którego przebywasz w Polsce,
 • posiadany prze Ciebie stopień naukowy,
 • okres zatrudnienia w zawodzie,
 • liczbę publikacji i ich wykaz.

 

Do wniosku dołącz:

 • kopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • kopię dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie,
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

 

Kiedy złożyć wniosek

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w dwóch terminach. Wniosek możesz złożyć:

 • od 15 listopada do 15 grudnia – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 16 grudnia do 15 stycznia,
 • od 30 kwietnia do 31 maja – na postępowanie kwalifikacyjne prowadzone od 1 do 30 czerwca.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry