Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie przeddyplomowe farmaceutów

---

Menu

W Polsce kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku farmacja odbywa się tylko na publicznych uczelniach wyższych nadzorowanych przez ministra zdrowia. Kształcenie to jest realizowane na wydziale farmaceutycznym (często powiązanym z oddziałem medycyny laboratoryjnej).

 

Kto może otrzymać prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Otrzymasz dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”, jeśli:

  • ukończyłeś co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, które obejmują co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskałeś tytuł magistra farmacji,
  • przed 1 maja 2004 r. ukończyłeś czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskałeś tytuł magistra farmacji, a twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu farmaceuty (masz orzeczenie lekarskie w tej sprawie),
  • masz pełną zdolność do czynności prawnych, wykazujesz nienaganną postawę etyczną i swoim dotychczasowym zachowaniem dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty (m.in. nie byłeś prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu), korzystasz z pełni praw publicznych.

 

Kto przyznaje dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznaje okręgowa rada aptekarska – właściwa ze względu na miejsce, w których chcesz pracować.

 

Jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Aby otrzymać dokument, który potwierdzi twoje prawo wykonywania zawodu, musisz przedstawić:

  • dokumenty, które potwierdzą, że spełniłeś wymagania kwalifikacyjne (art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich; Dz. U. z 2016 r., poz. 1496),
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające, że twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu farmaceuty,
  • oświadczenie o tym, że posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego o tym, że nie byłeś karany za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu,
  • oświadczenie o tym, że korzystasz z pełni praw publicznych.

 

Gdzie  złożyć dokumenty

Dokumenty złóż we właściwej okręgowej izbie aptekarskiej.


Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 856, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry