Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów

---

Menu

Kiedy możesz przystąpić do egzaminu

Jeśli masz potwierdzenie odbycia szkolenia specjalizacyjnego, możesz wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów.

Wniosek złóż za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

 

Co dołączyć do wniosku o przystąpienie do egzaminu

Wniosek powinien zawierać:

 • Twoje imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę, numer oraz kraj wydania dokumentu, który potwierdza twoją tożsamość,
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
 • adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej (jeżeli dotyczy),
 • nazwę uczelni medycznej oraz podstawowej jednostki organizacyjnej, w której ukończyłeś studia wyższe,
 • jednostkę, w której odbyłeś szkolenie specjalizacyjne,
 • numer i datę wydania decyzji o uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji (jeśli taką posiadasz),
 • imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy lub stopień naukowy, lub tytuł naukowy kierownika specjalizacji,
 • wskazanie właściwego wojewody,
 • wskazanie dziedziny, w której zamierzasz przystąpić do egzaminu,
 • części egzaminu, do której zamierzasz przystąpić.

 

Kiedy złożyć wniosek

Zgłoszenie do egzaminu złóż do:

 • 31 lipca dla sesji jesiennej,
 • 31 stycznia dla sesji wiosennej.

 

Kto organizuje egzamin

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów organizuje Centrum Egzaminów Medycznych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry