Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Praktyka zawodowa

---

Menu

Do praktyki zawodowej, o której mowa w ustawie, przystępuje osoba, która rozpoczęła po dniu wejścia w życie ustawy studia wyższe w zakresie fizjoterapii i złożyła ostatni wymagany planem studiów egzamin. Praktyka zawodowa rozpoczyna się nie później niż z dniem 1 października i kończy po 6 miesiącach, pod warunkiem zrealizowania pełnego programu tej praktyki w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki trwa 45 minut.

Praktykę odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych. Ustala on również harmonogram i czas realizacji praktyki. Praktyka odbywa się w wymiarze maksymalnie 40 godzin tygodniowo, zgodnie z ramowym programem praktyki zawodowej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry