Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kursy kwalifikacyjne z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji

---

Menu

Informacje w tej zakładce będą dla ciebie pomocne, jeśli zamierzasz zorganizować i prowadzić kursy:

 • w zakresie technologii sterylizacji i dezynfekcji
 • dla kierowników centralnych sterylizatorni,
 • dla osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Gdzie przesłać dokumenty

Prześlij dokumenty na adres:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwa Zdrowia

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Jakie dokumenty przesłać

Prześlij następujące informacje:

 1. nazwa i adres organizatora kursu,
 2. baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych:
 • miejsce realizacji,
 • wyposażenie niezbędne do prawidłowej realizacji kursów,
 • informacja o placówkach, w których będą prowadzone zajęcia (deklaracje o współpracy, umowy przedwstępne),
 1. kadra dydaktyczna:
 • osoba wyznaczona do pełnienia roli kierownika kursu – nazwisko, imię, wykształcenie, staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni,
 • wykładowcy – nazwisko, imię, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy,
 1. termin, czas trwania i miejsce realizacji kursu,
 2. planowany rozkładu zajęć i termin egzaminu.

 

Kiedy przesłać informacje

Złóż dokumenty co najmniej 2 miesiące przed dniem rozpoczęcia kursu.

 

Co z twoim wnioskiem

 1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróci się w ciągu 7 dni do Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji, żeby uzyskać rekomendację dla kierownika kursu.
 2. Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji powinno odesłać opinię w ciągu 21 dni.
 3. Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezwłocznie przekaże ci otrzymaną ze stowarzyszenia opinię.

 

Warto wiedzieć

Informacje dotyczące organizacji i prowadzenia kursu kwalifikacyjnego:

 

Zobacz również:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry