Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy

---

Menu

Zajęcia z pierwszej pomocy prowadzą lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz nauczyciele, którzy mają odpowiednie przygotowanie.

Nauczyciel, aby mógł prowadzić zajęcia edukacyjne w tym zakresie, musi przejść odpowiednie szkolenie.

 

Ramowy program i plan szkolenia

Szkolenie realizowane jest w oparciu o program, który opracował zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia. Tylko ukończenie takiego szkolenia jest podstawą do uzyskania przez nauczycieli zaświadczenia, które umożliwi im prowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy.

Zobacz: Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Egzamin

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu, składającego się z 30 zadań wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia spośród zadań opracowanych przez zespół ekspertów.

Poniżej przedstawiamy zestaw przykładowych 90 zadań testowych, które opracował zespół ekspertów powołanych zarządzeniem Ministra Zdrowia.

 

Zobacz: Zestaw zadań testowych do części teoretycznej egzaminu przeprowadzanego na zakończenie szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry