Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Szkolenie z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego

---

Menu

Jeśli jesteś organizatorem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej i chcesz uzyskać status ośrodka rekomendowanego musisz przesłać odpowiedni wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

 

Gdzie przesłać wniosek

Prześlij wniosek na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Miodowa 15, 00-952 Warszawa,

 

Kiedy przesłać wniosek

Musisz złożyć wniosek co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęcia szkolenia.

 

Co dołączyć do wniosku

Twój wniosek musi zawierać następujące informacje:

1. Nazwa i adres organizatora szkolenia,

2. Szczegółowy plan szkolenia, zgodny z zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia ramowym programem szkolenia z zakresu terapii środowiskowej,

3. Regulamin organizacyjny szkolenia, który określa:

 • szczegółową organizację szkolenia,
 • zasady i sposób naboru osób do udziału w szkoleniu,
 • prawa i obowiązki uczestników szkolenia,
 • zakres obowiązków kierownika szkolenia, wykładowców, opiekunów staży,
 • sposób przeprowadzania egzaminu końcowego, w tym:
  • nazwiska osób wyznaczonych do przeprowadzania egzaminu, które są rekomendowane przez zarząd główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub mają kompetencje specjalisty terapii środowiskowej, tzn.:

4. Baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym:

 • baza do prowadzenia kursów, staży oraz 50 godzin terapii treningowej (miejsca w grupie Balinta lub możliwość udziału w innych formach szkolenia treningowego),
 • miejsce realizacji szkolenia,
 • wyposażenie niezbędne do realizacji szkolenia,
 • informacja o podmiotach innych, niż podmiot ubiegający się o status środka rekomendowanego, w których będą organizowane poszczególne zajęcia, w tym deklaracje o współpracy lub umowy przedwstępne,

5. Kadra dydaktyczna wyznaczona do realizacji programu szkolenia, w tym:

 • osoba wyznaczona do pełnienia roli kierownika szkolenia: nazwisko, imię, kompetencje specjalisty terapii środowiskowej,
 • wykładowcy i opiekunowie staży powołani w uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia: nazwisko, imię, wykształcenie, wykonywany zawód, staż pracy,

6. Termin, czas trwania i miejsce realizacji szkolenia.

 • Jeśli organizator szkolenia, który uzyskał status ośrodka rekomendowanego, zamierza prowadzić szkolenia w kolejnych terminach, musi poinformować kiedy planuje zajęcia. Powinien też zapewnić, że pozostałe warunki dotyczące organizacji szkolenia nie zmieniły się.

7. Wewnętrzny system monitorowania jakości kształcenia (przeprowadzany np. w formie ankiet).

 

Krok po kroku

 1. W ciągu 7 dni przekażemy twój wniosek do Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która go zaopiniuje.
 2. Opinia powinna zostać przygotowana i odesłana do nas w ciągu 21 dni.
 3. Gdy tylko otrzymamy opinię, natychmiast prześlemy ją do ciebie..
 4. Opublikujemy na naszej stronie internetowej wykaz podmiotów prowadzących szkolenie z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego.
 5. Twój podmiot znajdzie się na niej, jeśli uzyska pozytywną opinię Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Zobacz również:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry