Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.04.2015

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych

---

Menu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757, z późn. zm.) ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni zobowiązani są do aktualizowania wiedzy i umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.

Szczegółowe zasady i tryb doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), natomiast dla dyspozytorów medycznych rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 525).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonych do pisma znak: NS-ZM.073.6.2015.BD tabel zamieszczonych w załącznikach nr 1 i 2 oraz odesłanie ich na adres podany w ww. piśmie w terminie do dnia 8 maja 2015 r.

załącznik 1 – realizacja doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych

załącznik 2 – realizacja doskonalenia zawodowego przez dyspozytorów medycznych

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry