Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Kształcenie podyplomowe cudzoziemców

---

Menu

Kto może otrzymać stypendium

Możesz otrzymać stypendium Ministra Zdrowia, jeśli jesteś cudzoziemcem, który odbywa staż podyplomowy, oraz:

 • jesteś pochodzenia polskiego i możesz to udowodnić (masz zaświadczenie o polskim pochodzeniu wydane przez Konsula RP) lub
 • studiowałeś w Polsce na kierunku medycznym i otrzymywałeś w tym czasie stypendium ze środków ministra zdrowia.

 

Jaka jest wysokość stypendium

Możesz otrzymać stypendium w wysokości 1350 zł miesięcznie.

 

Kiedy i do kogo złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie:

 • osobiście – w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia
 • pocztą – wysłać wniosek na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Pobierz wniosek.
 2. Wypełnij wniosek odręcznie i dołącz wymienione w nim załączniki.
 3. Złóż wniosek (z załącznikami) do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Adres znajdziesz w sekcji „Kiedy i do kogo złożyć wniosek”.

 

Ile będziesz czekać

Pracownik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny.

 • Jeśli będzie niekompletny – dostaniesz list z prośbą o uzupełnienie.
 • Jeśli będzie kompletny – zostanie rozpatrzony niezwłocznie (maksymalnie w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu do Ministerstwa Zdrowia kompletnego wniosku).

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż Ministerstwu Zdrowia.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Kto ocenia wnioski

Wnioski opiniuje międzyresortowy Zespół do spraw rekrutacji i kształcenia cudzoziemców powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Jakie jest kryterium oceny wniosków

Wniosek musi spełnić wymogi formalne.

O tym, czy stypendium zostanie przyznane, decyduje minister zdrowia (m.in. na podstawie środków posiadanych na ten cel).

 

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje

Jeśli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub napisz wiadomość.

Telefon: 22 86 01 202

E-mail: dep-ns@mz.gov.pl

 

Warto wiedzieć

Staż podyplomowy rozpoczyna się zawsze 1 października albo 1 marca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach minister zdrowia może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie.

Co do zasady cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej odbywają staż podyplomowy na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jednostką uprawnioną do jego prowadzenia. Określa ona zakres wzajemnych zobowiązań w czasie odbywania stażu.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.)

 

Pobierz: Wniosek o przyznanie stypendium Ministra Zdrowia w okresie odbywania lekarskiego albo lekarsko-dentystycznego stażu podyplomowego w Polsce

 

Kto może uzyskać taką zgodę

Jako cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej możesz otrzymać zgodę ministra zdrowia na odbywanie specjalizacji w Polsce, jeśli spełniasz następujące warunki:

 • masz prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce,
 • masz ważną wizę na terytorium RP albo zezwolenie na pobyt czasowy,
 • wojewoda zakwalifikował Cię do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w Polsce.

 

Kiedy i do kogo złożyć wniosek

Wniosek składasz do Ministerstwa Zdrowia w następujących terminach:

 • do 7 kwietnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego od 1 marca do 31 marca,
 • do 7 listopada – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego od 1 października do 31 października.

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście – w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia,
 • pocztą – wyślij go na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Pobierz wniosek.
 2. Wypełnij odręcznie wniosek i dołącz do niego wymienione załączniki.
 3. Złóż wniosek (z załącznikami) do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Adres znajdziesz w sekcji „Kiedy i do kogo złożyć wniosek”.

 

Ile będziesz czekać

Pracownik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia sprawdzi, czy Twój wniosek jest kompletny. Jeśli będzie niekompletny – otrzymasz list z prośbą
o jego uzupełnienie.

Minister zdrowia wydaje decyzję w sprawie odbywania specjalizacji przez cudzoziemców w następujących terminach:

 • do 15 maja – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego od 1 do 31 marca,
 • do 15 grudnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego od 1 października do 31 października.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż Ministerstwu Zdrowia.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Kto ocenia wnioski

Wnioski opiniuje Zespół do spraw rekrutacji i kształcenia cudzoziemców powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Jakie jest kryterium oceny wniosków

Wniosek musi spełnić wymogi formalne.

 

Gdzie uzyskasz szczegółowe informacje

Jeśli masz pytania, zadzwoń do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub napisz wiadomość.

Telefon: 22 86 01 202

E-mail: dep-ns@mz.gov.pl

 

Warto wiedzieć

Jeśli uzyskasz zgodę ministra zdrowia, zgłoś się do wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania specjalizacji. On skieruje Cię do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie później niż do:

 • 31 maja – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 1 marca do 31 marca,
 • 31 grudnia – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od 1 października do 31 października.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)

 

Pobierz: Wniosek cudzoziemca spoza UE do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w Polsce

 

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry