Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów

---

Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w terminie 1 &ndash 31 marca 2014 r. będzie przeprowadzone na dotychczasowych zasadach &ndash czyli dla specjalizacji podstawowych i szczegółowych, przy czym lekarz może złożyć 2 wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w tej samej dziedzinie medycyny &ndash w ramach rezydentury oraz w trybie pozarezydenckim.

---
czytaj więcej

Zasady przeprowadzania LEK i LDEK są uregulowane w:

---
czytaj więcej

Komunikat w sprawie konieczności uwzględniania w umowach postanowień dotyczących prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług medycznych

---
czytaj więcej

Komunikat przedstawia zasady przedłużania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, które obowiązują lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed 1 lipca 2011 r.

---
czytaj więcej

Liczba miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, które zostały przyznane na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 &ndash 31 października 2013 r.

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry