Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

14.11.2017

Przesunięcie terminu wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w SMK

---

Menu

Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, wojewoda wydaje skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w odpowiedniej jednostce organizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 15 dni od zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego o 8 dni tj. do 8 listopada, wystawianie skierowań przez wojewodów ulega przesunięciu odpowiednio do 23 listopada 2017 r.

 

Podstawa prawna

  • § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry