Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK)

---

Menu

Możesz przystąpić:

 • do Lekarskiego Egzaminu Końcowego jeśli jesteś lekarzem i przedstawisz:
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarskim lub
  • dyplom lekarza
  • dokument potwierdzający tożsamość lub
  • dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza”.
 • do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego jeśli jesteś lekarzem dentystą i przedstawisz:
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,
  • dyplom lekarza dentysty
  • dokument potwierdzający tożsamość lub
  • dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

 

Jak zgłosić się do egzaminu

Żeby złożyć zgłoszenie do egzaminu LEK albo LDEK:

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 2. Potwierdź swoją tożsamość. Aby zdobyć uwierzytelnienie:
  • złóż podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • złóż podpis potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpis elektroniczny) lub
  • potwierdź tożsamość we właściwej okręgowej izbie lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej – w tym przypadku musisz osobiście pojechać do właściwej izby z dokumentem tożsamości oraz jednym z dokumentów potwierdzających tytuł zawodowy.
 3. Zweryfikuj uprawnienia – jeśli masz podpis elektroniczny proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko w SMK.
 4. Złóż w SMK zgłoszenie LEK albo LDEK adresowane do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Masz na to czas do:
 • 15 lipca, jeśli egzamin odbywa się od 1 do 30 września;
 • 30 listopada roku poprzedzającego, jeśli egzamin odbywa się od 1 do 28 lutego.

 

Na czym polega egzamin

LEK i LDEK to testy składające się z 200 pytań z jedną poprawną odpowiedzią.

Aby uzyskać pozytywny wynik z LEK albo LDEK, musisz zdobyć co najmniej 56% maksymalnej liczby punktów.

 

Czy możesz powtórzyć egzamin

Jeśli nie uzyskasz pozytywnego wyniku LEK albo LDEK, lub uzyskasz wynik, który cię nie zadowala, możesz ponownie przystąpić do egzaminu w innym terminie.

 

Czy musisz płacić za egzamin

Pierwsze zgłoszenie do LEK i LDEK jest bezpłatne.

Za drugie i kolejne zgłoszenia zapłacisz opłatę egzaminacyjną. Nie może być ona wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok. Wynagrodzenie to ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Uwaga: będziesz musiał zapłacić również za pierwsze zgłoszenie, jeśli będziesz chciał podejść do egzaminu LEK albo LDEK w języku obcym.

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 903)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. poz. 125 i 767)
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry