Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES)

---

Menu

Możesz przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), jeśli jesteś:

 • lekarzem,
 • lekarzem dentystą,
 • zrealizowałeś program szkolenia specjalizacyjnego.

 

Jak złożysz zgłoszenie do egzaminu

Żeby złożyć zgłoszenie do PES:

 1. Załóż konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
 2. Potwierdź swoją tożsamość i zweryfikuj uprawnienia – jeśli masz podpis elektroniczny (kwalifikowany lub ePUAP) proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko w SMK. Jeżeli nie masz podpisu elektronicznego musisz osobiście udać się do właściwej izby lekarskiej, aby:
  • potwierdzić tożsamość – niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości;
  • zweryfikować uprawnienia – niezbędne będzie okazanie dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.
 3. Zanim złożysz zgłoszenie do egzaminu, musisz uzyskać potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji.
 4. Złóż w SMK zgłoszenie do PES. Masz na to czas do:
 • 31 lipca do egzaminu w sesji jesiennej,
 • 31 grudnia do egzaminu w sesji wiosennej.

 

Jak uzyskasz potwierdzenie ze szkolenia specjalizacyjnego

 1. Złóż wniosek w SMK do urzędu wojewódzkiego (tam gdzie odbywałeś szkolenie specjalizacyjne). Możesz to zrobić w dowolnym czasie, niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 2. Złóż w urzędzie wojewódzkim całość papierowej dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia, w tym:
  • kartę szkolenia specjalizacyjnego, która zawiera opis realizacji programu szkolenia,
  • indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz
  • inne dokumenty, które potwierdzają realizację wszystkich elementów programu specjalizacji np. praca poglądowa lub publikacja.
 3. Wojewoda sprawdzi dokumenty pod względem formalnym i prześle je właściwemu konsultantowi krajowemu, aby ten sprawdził czy szkolenie odbyło się zgodnie z programem specjalizacji. Zarówno wojewoda, jak i konsultant krajowy mają na to 14 dni.
 4. Wojewoda, poprzez SMK, poinformuje cię o rozstrzygnięciu twojego wniosku.
  • Jeśli wojewoda stwierdzi, że nie odbyłeś szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, nie potwierdzi realizacji twojego szkolenia. Odmowną decyzję otrzymasz również na piśmie.

Uwaga: Nie musisz uzyskiwać potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, jeśli:

 • przystępujesz do PES po raz kolejny lub
 • uzyskałeś uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego.

 

Gdzie uzyskasz pomoc w zakresie SMK

Informacji udziela Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, które i prowadzi infolinię pod numerem: 22 597 09 21

Jeśli nie będziesz mógł się połączyć z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, wyślij pytania na adres e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125, 767);
 2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry