Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Drugi kierunek studiów

---

Menu

Czy musisz płacić za drugi kierunek studiów

Jeśli rozpocząłeś studia w roku akademickim 2011/2012 nie musisz płacić za kształcenie na więcej niż jednym kierunku. Jesteś zwolniony z opłat do końca okresu nauki przewidzianego w planie i programie studiów.

 

Co jeśli rozpocząłeś studia po zakończeniu roku akademickiego 2011/2012

Rozpoczęcie nauki na drugim kierunku studiów stacjonarnych na uczelni publicznej jest bezpłatne. Jeśli jednak chcesz kontynuować studia na tym kierunku bez opłat, musisz w pierwszym roku studiów uzyskać stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jeśli ci się to nie uda, będziesz musiał zapłacić również za pierwszy rok studiów.

Pamiętaj, że możesz rozpocząć i kontynuować kształcenie na drugim kierunku studiów stacjonarnych na uczelni publicznej bez opłat tylko raz.

 

Kto otrzymuje stypendium rektora

Otrzymasz stypendium rektora dla najlepszych studentów jeśli:

  • uzyskasz wysoką średnią ocen za rok studiów albo 
  • masz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

Szczegółowe kryteria ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.

 

Bezpłatne zajęcia w ramach punktów ECTS

Jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych na uczelni publicznej i rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2011/2012 albo w latach następnych, otrzymałeś limit punktów ECTS. W ramach tych punktów możesz chodzić na zajęcia bez żadnych opłat.

 

Limity punktów ECTS:

Jednolite studia magisterskie:

  • co najmniej 300 w systemie studiów pięcioletnich oraz
  • 360 w systemie studiów sześcioletnich.

Punkty ECTS są odejmowane z Twojego limitu, dopiero gdy zaliczysz dane zajęcia. Każde zajęcia mają przypisaną określoną liczbę punktów.

 

Co jeśli przerwałeś studia

Jeśli zaliczyłeś jeden lub kilka semestrów, po czym przerwałeś studia, a następnie podjąłeś je na innym lub tym samym kierunku studiów – otrzymasz limit punktów ECTS zmniejszony o punkty, które już wykorzystałeś.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry