Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Studia anglojęzyczne

---

Menu

Ofertę studiów anglojęzycznych (w tym wysokość opłat) znajdziesz na stronach internetowych uczelni, które prowadzą w formie studiów obcojęzycznych.

 

Kto może podjąć studia

Możesz podjąć studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie jeśli:

  • spełniasz warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię,
  • masz świadectwo dojrzałości.

 

Kiedy znajdziesz informacje o rekrutacji

Zasady rekrutacji uchwala senat uczelni. Uczelnia udostępnia je do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczą.

 

Co jest podstawą przyjęcia na studia

To czy dostaniesz się na studia zależy od Twojego wyniku egzaminu maturalnego. Wymagane progi punktowe ustala senat uczelni.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry