Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Samorząd zawodowy

---

Menu

Do samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów należą lekarze i lekarze dentyści, którzy mają prawo wykonywania zawodu i są na liście członków jednej z okręgowych izb lekarskich.

 

Skład samorządu lekarskiego

Samorząd lekarski składa się z:

 • Naczelnej Izby Lekarskiej,
 • 23 okręgowych izb lekarskich,
 • Wojskowej Izby Lekarskiej.

 

Zadania samorządu lekarskiego:

 • dba o to, żeby lekarze i lekarze dentyści należycie wykonywali swój zawód,
 • reprezentuje lekarzy i lekarzy dentystów,
 • integruje środowisko lekarskie,
 • współpracuje z innymi instytucjami w doskonaleniu zawodowym lekarzy.

 

Czym zajmuje się samorząd lekarski:

 • ustala zasady etyki zawodowej i postępowania moralnego (deontologii),
 • zajmuje się doskonaleniem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych (wydaje wnioski i opinie),
 • opiniuje projekty aktów prawnych, które dotyczą zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
 • przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz uznaje kwalifikacje lekarzy, którzy:
  • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • zamierzają wykonywać zawód lekarza w Polsce,
 • prowadzi postępowanie przeciwko lekarzowi, który naruszył zasady etyki zawodowej,
 • może zawiesić, ograniczyć lub pozbawić prawa wykonywania zawodu,
 • prowadzi postępowanie, aby ustalić czy lekarz jest zdolny do wykonywania zawodu lub czy jest do niego należycie przygotowany,
 • prowadzi rejestr: lekarzy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.), która ustala zakres działalności samorządu lekarskiego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry