Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Pielęgniarki i położne

---

Menu

Sprawdź usługi dla pielęgniarek i położnych na Biznes.gov.pl.

Znajdziesz tam m.in. informację o tym jak uzyskać:

 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej,
 • europejską legitymację zawodową pielęgniarki,
 • zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.W szczególności są to:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • samodzielne udzielanie (w określonym zakresie) świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych,
 • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 • orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W szczególności są to:

 • rozpoznawanie ciąży, opieka nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzenie (w określonym zakresie) badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży,
 • kierowanie kobiety, która jest w ciąży wysokiego ryzyka,na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania,
 • prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
 • przyjmowanie porodów naturalnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba – także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych – także porodu z położenia miednicowego,
 • podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych (do czasu przybycia lekarza), w tym ręczne wydobycie łożyska, a w razie potrzeby – ręczne zbadanie macicy,
 • opieka nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
 • badanie noworodków i opieka nad nimi oraz podejmowanie (w razie potrzeby) wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji,
 • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 • samodzielne udzielanie (w określonym zakresie) świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych,
 • rozpoznawanie u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza,
 • opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:
 • przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
 • przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry