Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

07.02.2018

Informacja o powołaniu nowego konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

---

Menu

1 lutego 2018 roku Minister Zdrowia powołał panią dr n. med. Annę Szczyptę do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Dr n. med. Anna Szczypta posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach dotyczących poszerzania wiedzy fachowej w środowisku pielęgniarek epidemiologicznych, zmierzających do poprawy jakości świadczeń medycznych. W roli wykładowcy bierze udział w szkoleniu specjalizacyjnym oraz na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i lekarzy. Kierownik kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Ponadto jest członkiem kilku towarzystw naukowych, związanych z profilaktyką zakażeń szpitalnych oraz pielęgniarstwem. Przez trzy lata pełniła funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Pielęgniarka epidemiologiczna”. Autorka wielu publikacji o tematyce związanej z tematyką zakażeń szpitalnych.

Od września 2009 r. pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w województwie małopolskim.

Podstawa prawna:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry