Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

21.08.2015

Kolejne negocjacje kierownictwa MZ z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych

---

W dniu 18 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Pana Cezarego Cieślukowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP) oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Prawnego, Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciele NFZ. Podczas spotkania kontynuowano rozmowy na temat warunków poprawy sytuacji finansowej pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podczas spotkania OZZPiP podtrzymał swoje stanowisko w kwestii wysokości kwot przeznaczonych na wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. W odniesieniu do przekazanych uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, OZZPiP oczekuje na pisemne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Po otrzymaniu informacji, OZZPiP ustosunkuje się do propozycji Ministerstwa Zdrowia i NRPiP.

Natomiast NRPiP poinformowała, że stanowisko oraz uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostanie przekazane po Nadzwyczajnym Posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Kolejne rozmowy zaplanowano na 25 sierpnia br.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry