Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

28.07.2015

Informacja o prowadzonych negocjacjach Kierownictwa MZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

---

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie wiceministra Cezarego Cieślukowskiego z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które dotyczyło zasad i skali wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia proponuje przeznaczenie na wzrost wynagrodzeń środków w wysokości ok. 940 mln zł w okresie od września 2015 do grudnia 2016 r. oraz środków w wysokości ok. 1,5 mld zł w 2017 r. Pozwoli to na wzrost wynagrodzeń średnio o ok. 600 zł brutto z kosztami pracodawcy w dwóch ratach po 300 zł od września 2015 r i od stycznia 2017 r. Kwota proponowana przez resort zdrowia uwzględnia możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort proponuje zróżnicowanie podwyżek na poziomie podmiotu leczniczego w zależności od oceny jakości pracy pielęgniarek i położnych.

OZZPiP postuluje podwyżki w wysokości 1500 zł dla każdej pielęgniarki. Realizacja tego postulatu kosztowałaby rocznie ok. 4 mld zł i zdecydowanie przekracza możliwości finansowe NFZ.

Aktualnie przedmiotem negocjacji są przepisy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostało skierowane do konsultacji zewnętrznych z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag. Przedmiotem rozmów są także projekt zarządzenia Prezesa NFZ uwzględniający rozwiązania przyjęte w ww. projekcie rozporządzenia, oraz treść porozumienia, które powinno być zawarte pomiędzy ministrem zdrowia i prezesem NFZ a OZZPiP i NRPiP. W treści porozumienia przewiduje się zapisanie wysokości i harmonogramu podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Następne spotkanie zaplanowano na 3 sierpnia.

Zdjęcie ze spotkania.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry