Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

29.12.2014

Minister Zdrowia powołał Panią mgr Alicję Szewczyk do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

---

Menu

Na postawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.) Minister Zdrowia z dniem 15 grudnia 2014 r. powołał Panią mgr Alicję Szewczyk do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

Konsultant Krajowy Alicja Szewczyk posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, jest przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

W ramach kształcenia podyplomowego w dziedzinach pielęgniarstwa diabetologicznego oraz pielęgniarstwa pediatrycznego prowadzi działalność dydaktyczną. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o charakterze zawodowym oraz popularno-naukowym. Pracuje jako pielęgniarka koordynująca w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry