Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

28.06.2017

Nabór kandydatów na członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek I Położnych

---

Menu

Minister Zdrowia działając na podstawie art.57 oraz art. 60 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.2016. poz. 1251) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych( Dz. U. 2012, poz. 1441) ogłasza 

nabór kandydatów na członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

do zadań której należy przede wszystkim:

  1. opracowywanie strategii akredytacyjnej dla szkół pielęgniarek i położnych;
  2. opracowywanie procedury postępowania w celu przeprowadzenia akredytacji;
  3. analiza efektów kształcenia w szkołach na podstawie przeprowadzonych wizytacji szkół, o której mowa w art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
  4. współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Kandydatów mogą zgłaszać:

  • szkoły wyższe kształcące pielęgniarki i położne (uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe),
  • samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych
  • stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych.

 

Ogólne wymagania dla kandydatów:

  • wykształcenie wyższe
  • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego lub stanowisku związanym z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, położnej w rozumieniu art. 4 i art. 5 cyt. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych.

 

Kandydatów należy zgłaszać do 9 września 2017 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Pielęgniarek i Położnych

Długa 5

00-238 Warszawa

(tel. 22-860-11-15)

Nie zgłoszenie kandydata w terminie do 9 września 2017 r. oznacza rezygnację podmiotu uprawnionego z udziału w pracach Krajowej Rady.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry