Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

27.12.2013

Powołanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

---

Menu

Na postawie art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, z późn. zm.) z dniem 2 stycznia 2014 r.minister zdrowia powołał dr n. o zdrowiu Mariolę Rybkę na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Konsultant krajowy dr n. o zdrowiu Mariola Rybka posiada tytuł specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Czynnie uczestniczy w działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W ramach działalności naukowo-badawczej jest autorem/współautorem wielu publikacji z zakresu opieki pielęgniarskiej, w tym dotyczących m.in. opieki geriatrycznej oraz opieki długoterminowej.

Od kilku lat kieruje zespołem pielęgniarskim jako zastępca dyrektora ds. lecznictwa w zakresie pielęgniarstwa oraz jako kierownik przedsiębiorstwa – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Lipno Sp. z o.o.

W czerwcu 2011 r.wojewoda kujawsko-pomorski powołał dr n. o zdrowiu Mariolę Rybkę na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry