Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

19.12.2014

Spotkanie informacyjne dla samorządu pielęgniarskiego – fundusze europejskie w ochronie zdrowia

---

Menu

10 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie informacyjne dla samorządu pielęgniarskiego. Dotyczyło możliwości wykorzystania funduszy europejskich w ochronie zdrowia, które szczególnie uwzględniają obszar działalności pielęgniarek i położnych. W spotkaniu wzięli udział wiceminister Aleksander Sopliński, przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, okręgowych izb pielęgniarskich oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Omówiono doświadczenia z wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007 – 2013 i stan negocjacji nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, planowane wsparcie systemu ochrony zdrowia z funduszy strukturalnych na lata 2014 – 2020 oraz działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia roli pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

Podczas spotkania zaprezentowano również projekty prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

  • Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego;
  • Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa.

Przedstawiono także dobre praktyki w wykorzystaniu funduszy unijnych – na przykładzie projektów resortu:

  • Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych;
  • Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry