Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

17.03.2015

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami pielęgniarek i położnych

---

Menu

6 marca 2015 r. odbyło się robocze spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Wzięli w nim udział m.in.: sekretarz stanu Beata Libera-Małecka, podsekretarz stanu Cezary Cieślukowski, podsekretarz stanu Piotr Warczyński, prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk oraz przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz.

Podczas spotkania omówiono:

  • sposób realizacji postulatów dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych;
  • rekomendacje wypracowane przez Zespół ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze;
  • kryteria, które będą podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego;
  • propozycje przepisów dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, które zostały wypracowane przez Zespół ds. analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze.

Przedstawiciele Ministerstwa przekazali także stronie społecznej informacje dotyczące dotacji budżetowej dla samorządu zawodowego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry