Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

23.07.2015

Spotkanie Ministra Cezarego Cieślukowskiego z delegacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

---

23 lipca wiceminister Cezary Cieślukowski spotkał się z przedstawicielami Sekretariatu Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania przedstawiona została informacja na temat przygotowywanych regulacji służących wzmocnieniu pozycji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia i poprawie poziomu wynagrodzeń w tej grupie zawodowej. Reprezentanci „Solidarności” podzielili pogląd o konieczności podniesienia płac pielęgniarek i położnych, postulując jednocześnie objęcie podwyżkami pozostałych grup pracowników medycznych. Strona związkowa oczekuje na odpowiedź Ministerstwa na ten postulat.

Ustalono również odrębne spotkanie z szerszą reprezentacją związkową, poświęcone Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry