Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

03.11.2015

Komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek w opiece długoterminowej

---

Menu

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uprzejmie informuję, że u świadczeniodawców, bez względu na formę organizacyjno-prawną, posiadających umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w tym opieki długoterminowej domowej, świadczenia będą objęte zwiększonym finansowaniem poprzez wzrost stawki za osobodzień dla pielęgniarek.

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Anna Łukasik

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry