Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

06.10.2015

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów przekazana do konsultacji

---

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przedstawiony do uzgodnień i konsultacji publicznych.

Treść projektu rozporządzenia jest dostępna w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 13 października 2015 r.

Projekt ma na celu wdrożenie postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministrem Zdrowia gwarantującego średni wzrost wynagrodzeń, w ciągu czterech lat, o kwotę 1600 złotych.

Czytaj więcej na temat podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry