Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

29.10.2015

Wyjaśnienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w POZ

---

W związku z pojawiającymi się w mediach wątpliwościami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) wyjaśniamy, że – zgodnie z zapisami porozumienia – wynagrodzenia w tych grupach zawodowych wzrosną od stycznia 2016.

W porozumieniu podpisanym 23 września 2015 r. przez ministra zdrowia, prezesa NFZ oraz środowisko pielęgniarek i położnych – reprezentowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – ustalono m.in., że od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie stawka kapitacyjna dla:

  • pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

w sposób zapewniający ww. grupom zawodowym średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat (równoważnik etatu).

16 października br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to uzupełnia rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • zwiększenia kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych do 400 zł;
  • zapewnienia corocznego (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (tzw. 4 x 400);
  • wprowadzenia mechanizmu gwarantującego utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r.;
  • uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej, w sposób zapewniający średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej, wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł.

Ustalenie odrębnego terminu wprowadzenia podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w POZ wynikało z tego, że w 2015 roku – w związku z wcześniejszymi protestami lekarzy związanych z Federacją Porozumienie Zielonogórskie – NFZ przeznaczył środki finansowe właśnie na wzrost stawek kapitacyjnych w POZ, wyczerpując swoje możliwości finansowe w tym zakresie.

W tym kontekście zarzuty Federacji, jakoby minister zdrowia pominął tę grupę pielęgniarek i położnych, należy uznać za bezpodstawne i niezrozumiałe.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry