Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP)

---

Menu

Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych działa przy ministrze zdrowia.

Każda uczelnia, która chce prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, musi uzyskać akredytację ministra zdrowia. Minister podejmuje decyzję na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

 

Zadania KRASzPiP

Krajowa Rada:

  1. ocenia czy uczelnia starająca się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo lub położnictwo spełnia standardy kształcenia określone w przepisach;
  2. wizytuje placówki i sprawdza ich wyniki nauczania, żeby upewnić się czy szkoły spełniają standardy kształcenia;
  3. składa wnioski do ministra zdrowia o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie, jeśli placówka nie spełnia standardów kształcenia.

 

Skład rady

W skład krajowej rady wchodzi do 12 członków, których powołuje i odwołuje minister zdrowia. Członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego. Kandydatów mogą zgłaszać w połowie:

  • szkoły pielęgniarskie i położnych,
  • samorząd pielęgniarek i położnych, stowarzyszenia i organizacje zawodowe pielęgniarek i położnych.

Zobacz skład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

 

Uzyskaj akredytację na prowadzenie studiów

Aby szkoła mogła prowadzić studia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, jej przedstawiciel musi złożyć wniosek o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji.

Zobacz kiedy złożyć wniosek i co należy do niego dołączyć na portalu Biznes.gov.pl: Uzyskaj akredytację na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo

 

Lista uczelni, które uzyskały akredytację dla kierunku:

 

Oceny

Szczegółowe kryteria oceny spełniania przez uczelnie standardów medycznych określa uchwała nr 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku.

 

Uchwały KRASzPiP oraz inne dokumenty

Uchwały:

 

Sprawozdania:

Zalecenia:

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry