Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

UCHWAŁA NR 27/IV/2014

---

Menu

UCHWAŁA NR 27/IV/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zalecenia wprowadzenia metody „studium przypadku” w zakresie egzaminu magisterskiego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz. 1441) uchwala się co następuje:

§ 1. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631), zaleca, by na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w zakresie egzaminu magisterskiego, który powinien obejmować sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia, za który przyznaje się 20 punktów ECTS, wprowadzono metodę „studium przypadku”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Ministrowi Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry