Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

UCHWAŁA NR 4/IV/2013

---

Menu

UCHWAŁA NR 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia

Na podstawie art. 58 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. z dnia 29 listopada, poz. 1441) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r. poz. 770) uchwala się, co następuje:

Określa się szczegółowe kryteria oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia:na kierunku położnictwo:

  1. dla studiów pierwszego stopnia w uczelniach, które rozpoczynają kształcenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. dla studiów pierwszego stopnia na uczelniach występujących o akredytację kolejny raz stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. dla studiów pierwszego stopnia dla dyplomowanych położnych, stanowiącezałącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. dla studiów drugiego stopnia stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

na kierunku pielęgniarstwo:

  1. dla studiów pierwszego stopnia w uczelniach, które rozpoczynają kształcenie, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  2. dla studiów pierwszego stopnia na uczelniach występujących o akredytację kolejny raz stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
  3. dla studiów pierwszego stopnia dla dyplomowanych pielęgniarek, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
  4. dla studiów drugiego stopnia stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry