Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zalecenia w sprawie sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich

---

Menu

Zalecenia Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich

1. Uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo posiada pracownie umiejętności pielęgniarskich o strukturze i wyposażeniu dostosowanym do liczby studentów.
2. Określa się szczegółowe zalecenia dotyczące wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich w środki dydaktyczne.

A. Pracownia umiejętności pielęgniarskich dla grupy ćwiczeniowej (do 8 studentów) wyposażona jest w sprzęt umożliwiający równoczesne ćwiczenie na minimum 3 stanowiskach.
B. Pomieszczenia przeznaczone na pracownie umiejętności pielęgniarskich wyposażone są w instalacje wodną.
C. Pracownia umiejętności pielęgniarskich zapewnia możliwości kształcenia umiejętności pielęgnowania dorosłego i dziecka w warunkach szpitalnych i poza szpitalnych. Wyposażenie pracowni stanowią:

 • Łóżka szpitalne dla dorosłego
 • Łóżka szpitalne ortopedyczne
 • Szafki przy łóżkowe
 • Łóżka domowe (pielęgnacja w warunkach poza szpitalnych)
 • Łóżka niemowlęce
 • Łóżka noworodkowe
 • Stoliki do pielęgnacji noworodka
 • Inkubator
 • Waga lekarska
 • Waga noworodkowa
 • Wanienki do kąpieli niemowlęcia
 • Łazienka z wyposażeniem dla niepełnosprawnych.

D. Pracownia umiejętności pielęgniarskich wyposażona jest w środki dydaktyczne:

 • Fantomy osoby dorosłej do pielęgnacji
 • Fantomy do badań fizykalnych – korpus osoby dorosłej
 • Fantomy noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej.
 • Fantomy niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej
 • Fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ALS postać dorosła
 • Fantomy dziecka do resuscytacji
 • Fantomy noworodka do resuscytacji
 • Model główki noworodka do kaniulacji naczyń żylnych
 • Fantomy niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej z możliwością kaniulacji naczyń obwodowych
 • Ramię do nauki wstrzyknięć dożylnych
 • Symulatory wstrzyknięć śródskórnych
 • Fantomy pośladków do nauki iniekcji domięśniowych
 • Fantomy ramię wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych
 • Fantomy do nauki cewnikowania, żeński.
 • Fantomy do nauki cewnikowania męski.
 • Zestaw do pozoracji urazów
 • Model piersi do nauki samobadania
 • Model zmian odleżynowych
 • Aparat EKG
 • Lampa Solux
 • Lampa bakteriobójcza
 • Pulsoksymetr
 • Laryngoskop
 • Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
 • Stetoskopy
 • Glukometry
 • Materace przeciwodleżynowe
 • Termometry
 • Wózek inwalidzki
 • Ssak elektryczny
 • Pompa infuzyjna
 • Inhalator

3. Pracownia umiejętności pielęgniarskich wyposażona jest w środki audiowizualne:

 • Telewizory
 • Odtwarzacz DVD
 • Rzutnik multimedialny
 • Rzutnik pisma

4. Pracownia umiejętności pielęgniarskich wyposażona jest w drobne sprzęty medyczne, narzędzia chirurgiczne, materiały opatrunkowe, bieliznę pościelową w ilości zapewniającej możliwość realizacji celów kształcenia.
5. Pracownia umiejętności pielęgniarskich wyposażona jest w sprzęt jednorazowego użytku (rękawice, strzykawki, igły, cewniki, zgłębniki, kaniule dożylne itp.) w ilości zapewniającej możliwość realizacji celów kształcenia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry