Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zalecenia w sprawie sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności położniczych

---

Menu

Zalecenia Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności położniczych

1. Uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku położnictwo posiada pracownie umiejętności położniczych o strukturze i wyposażeniu dostosowanym do liczby studentów.
2. Określa się szczegółowe zalecenia dotyczące wyposażenia pracowni umiejętności położniczych w środki dydaktyczne.

A. Pracownia umiejętności położniczych dla grupy ćwiczeniowej (do 8 studentów) wyposażona jest w sprzęt umożliwiający równoczesne ćwiczenie na minimum 3 stanowiskach.
B. Pomieszczenia przeznaczone na pracownie umiejętności położniczych wyposażone są w instalacje wodną.
C. Pracownia umiejętności położniczych zapewnia możliwości kształcenia umiejętności pielęgnowania kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy, chorej ginekologicznie i dziecka w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Wyposażenie pracowni stanowią:

 • Łóżka szpitalne dla dorosłego
 • Łóżka porodowe
 • Szafki przy łóżkowe
 • Łóżka noworodkowe/niemowlęce,
 • Stoliki do pielęgnacji noworodka
 • Inkubator
 • Detektor tętna płodu
 • Fotel ginekologiczny
 • Waga lekarska
 • Waga noworodkowa
 • Zestaw do odciągania pokarmu z akcesoriami
 • Wanienki do kąpieli niemowlęcia
 • Położnicze udogodnienia porodowe (worek sacco, piłka „ fasola” i inne)
 • Drabinka gimnastyczna
 • Materac gimnastyczny / maty

D. Pracownia umiejętności położniczych wyposażona jest w środki dydaktyczne:

 • Fantomy osoby dorosłej do pielęgnacji
 • Fantomy położnicze (stymulatory porodu)
 • Fantomy ginekologiczne – stymulator do badania ginekologicznego
 • Fantomy do badań fizykalnych – korpus osoby dorosłej
 • Fantomy noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej.
 • Fantom noworodka niedojrzałego
 • Fantomy niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej
 • Fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ALS postać dorosła
 • Fantomy noworodka do resuscytacji
 • Model główki noworodka do kaniulacji naczyń żylnych
 • Model macierzyński do oceny ASP
 • Model macierzyński do badania Chwytami Leopolda
 • Model płodu demonstrujący ułożenia odgięciowe
 • Model do oceny stopnia rozwarcia szyjki macicy
 • Model rozwoju płodu
 • Model miednicy kostnej
 • Model do nauki szycia krocza
 • Ramię do nauki wstrzyknięć dożylnych
 • Symulatory wstrzyknięć śródskórnych
 • Fantomy pośladków do nauki iniekcji domięśniowych.
 • Fantomy ramię wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych
 • Fantomy do nauki cewnikowania, żeński.
 • Fantomy do nauki cewnikowania męski.
 • Model piersi do nauki samobadania.
 • Model do badania pachowych węzłów chłonnych
 • Miednicomierze
 • Lampa bakteriobójcza
 • Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
 • Stetoskopy położnicze
 • Glukometry
 • Ssak elektryczny
 • Pompa infuzyjna

3. Pracownia umiejętności położniczych wyposażona jest w środki audiowizualne:

 •  Telewizory
 • Odtwarzacz DVD
 • Rzutnik multimedialny
 • Rzutnik pisma

4. Pracownia umiejętności położniczych wyposażona jest w drobne sprzęty medyczne, narzędzia ginekologiczne i chirurgiczne, materiały opatrunkowe, bieliznę pościelową, dla dorosłych i noworodka, operacyjną, leki i płyny, w ilości zapewniającej możliwość realizacji celów kształcenia oraz dokumentacje medyczną.
5. Pracownia umiejętności położniczych wyposażona jest w sprzęt jednorazowego użytku (rękawice, strzykawki, igły, cewniki, zgłębniki, kaniule dożylne itp.) w ilości zapewniającej możliwość realizacji celów kształcenia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry