Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Legalizacja dokumentów

---

Menu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

W Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej uwierzytelnisz bądź opatrzysz apostille tylko następujące dokumenty:

 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
  • dyplomów ukończenia studiów,
  • suplementów do dyplomu,
  • dyplomów doktorskich,
  • dyplomów habilitacyjnych,
 • oryginały lub duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polna 40, 00-635 Warszawa

Tel. 48 22 390 35 00

Fax. 48 22 826 28 23

e-mail: apostille@nawa.gov.pl

Strona internetowa: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Departament Pielęgniarek i Położnych

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych uwierzytelnisz w Departamencie Pielęgniarek i Położnych:

Ministerstwo Zdrowia, ul. Długa 5

tel. 22 86 01 115

Opłata

Opłata za legalizację dokumentów takich jak prawo wykonywania zawodu czy dyplom specjalisty to 26 zł.

Opłatę przelej na rachunek bankowy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata za legalizację.

 

Dowód wniesienia opłaty skarbowej przedłóż najpóźniej w momencie odbioru zalegalizowanych dokumentów.

Jeżeli płacisz przelewem internetowym, to przedłuż wydruk potwierdzenia przelewu wraz z informacją, że wydrukowane potwierdzenie jest zgodne z prawem bankowym.

Inne dokumenty przedstawiane do legalizacji nie podlegają opłacie.

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry