Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

16.05.2016

Stanowisko w sprawie prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

---

Menu

Zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r.

Biorąc pod uwagę liczną korespondencję wpływającą do Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą prac Zespołu, w szczególności obawy co do kształtu przyszłych rozwiązań legislacyjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), Minister Zdrowia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska POZ, zmienił zakres zadań ww. Zespołu, koncentrując jego prace na przygotowaniu strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z intencją wprowadzonych zmian, wypracowana przez Zespół strategia rozwiązań systemowych stanowić będzie podstawę do przygotowania przez resort zdrowia projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 roku, Zespół w drodze uchwały podjął między innymi decyzję o utrzymaniu dotychczasowych rozwiązań w zakresie kontraktowania świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, jak również pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, co stoi w opozycji do tezy dążenia Zespołu do włączenia świadczeń pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, czy też pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, do struktury podmiotowej praktyk lekarskich POZ, a w konsekwencji likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.

Na wniosek Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce poszerzony został skład Zespołu o przedstawicielkę reprezentującą środowisko położnych rodzinnych.
W chwili obecnej Zespół opracowuje strategię prac nad założeniami do ww. projektu. Przy czym należy podkreślić, iż na obecnym etapie zaawansowania prac nie można jednoznacznie stwierdzić jaki będzie ostateczny kształt projektowanych rozwiązań.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia prace Zespołu do opracowania strategii rozwiązań systemowych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej kończą się z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry