Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Raport w sprawie prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pomostowych. Stan na dzień 30.09.2015 r.

---

Menu

Wstęp

Zgodnie z „Dokumentem roboczym” nr 8494/04 przedstawionym przez polską delegację na spotkaniu z Komisją Europejską w dniu 19 kwietnia 2004 r. Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazywania Komisji Europejskiej okresowych (corocznych) raportów, zawierających dane zebrane od uczelni dotyczące liczby kandydatów, liczby osób przyjętych, oraz liczby absolwentów.

Podstawa prawna

Kształcenie pielęgniarek i położnych realizowane było zgodnie z:

– rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 770).

Dane ogólne

W roku akademickim 2014/2015 kształcenie na studiach pomostowych prowadziło
57 polskich uczelni wyższych.

Na kierunku pielęgniarstwo:

2421 osób deklarowało podjęcie studiów, natomiast 2003 osoby zostały przyjęte.

Na kierunku położnictwo:

142 osoby deklarowały podjęcie studiów, zaś 129 osób zostało przyjętych.

Tab. 1 Przebieg studiów licencjackich uzupełniających w roku 2014/2015

Pielęgniarstwo

Położnictwo

ścieżka kształcenia

liczba kandydatów
w roku 2014/2015

liczba osób przyjętych
w roku 2014/2015

Ścieżka kształcenia

liczba kandydatów
w roku 2014/2015

liczba osób przyjętych
w roku 2014/2015

1

2

3

4

5

6

AB*

1730¹

A*

0

0

C*

54

D*

210

B*

142

129

E*

9

Razem

2421 **

2003

Razem

142

129

* ścieżka kształcenia AB – 1150 godzin * ścieżka kształcenia A – 1479 godzin

* ścieżka kształcenia C – 2410 godzin * ścieżka kształcenia B – 1086 godzin

* ścieżka kształcenia D – 1984 godzin

* ścieżka kształcenia E – dwa semestry

** w kolumnie nr 2 podano łączną liczbę kandydatów, którzy następnie zostali przyporządkowani do właściwych ścieżek kształcenia

¹ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dni 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 770).

Tab. 2 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek pielęgniarstwo (stan na 30.09.2015 r.)

Pielęgniarstwo

Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2014/2015

ścieżka AB1

ścieżka C

ścieżka D

ścieżka E

Razem

3347

1103

528

19

4997

1ścieżka AB – długość trwania dwa semestry – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2012, poz. 770)

Tab. 3 Absolwenci studiów pomostowych – kierunek położnictwo (stan na 30.09.2015 r.)

Położnictwo

Liczba osób, które ukończyły kształcenie w roku 2014/2015

Ścieżka A

Ścieżka B

Razem

0

397

397

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry