Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Umowy rezydenckie

---

Menu

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie:

  1. Zawierania umów rezydenckich
  2. Przekazywania informacji mających wpływ na realizację umów rezydenckich
  3. Składania indywidualnych wniosków o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego realizowanego w trybie rezydentury
  4. Rozliczania umów rezydenckich oraz numerów rachunków bankowych Ministerstwa Zdrowia

 

Uwaga:

W związku z uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), informujemy że w przypadku zawierania umów dotyczących lekarzy posiadających Elektroniczną Kartę Szkolenia (EKS), nie trzeba przesyłać kopii tej karty oraz skierowania od wojewody w formie papierowej.

Dla lekarzy zakwalifikowanych na rezydenturę w październiku bieżącego roku obowiązuje nowy wzór umowy Rn35 zamieszczony w sekcji „zawieranie umów rezydenckich”.

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym komunikatem i stosowanie się do zawartych w nim informacji. Sprawność zawierania umów i przekazywania środków finansowych zależy przede wszystkim od prawidłowości przesyłanych dokumentów.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry