Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rozliczanie umów rezydenckich oraz numery rachunków bankowych ministerstwa zdrowia

---

Menu

Jeśli zakład nie wykorzystał środków, bądź wykorzystał je niezgodnie z przeznaczeniem, musi je zwrócić na odpowiednie konto Ministerstwa Zdrowia.

Rok otrzymania środków Numer konta bankowego Ministerstwa Zdrowia
2008  i wcześniej 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000
2009 49 1010 1010 0013 0013 9130 1000
2010 83 1010 1010 0013 0013 9130 0000
2011 i następne lata Zwrot do 31 grudnia: 15 1010 1010 0013 0013 9130 2000
Zwrot po 31 grudnia: 49 1010 1010 0013 0013 9130 1000
2015tylko umowy Rn…BP 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000
2016tylko umowy Rn…BP Zwrot do 31 grudnia: 52 1010 1010 0013 0022 3000 0000
Zwrot po 31 grudnia: 02 1010 1010 0013 0022 3100 0000

 

Jak zwrócić niewykorzystane środki

 1. Zwróć niewykorzystane środki na właściwe konto MZ – jeśli przelejesz środki na niewłaściwe konto MZ, za datę zapłaty odsetek uznamy datę wpływu na prawidłowe konto.
 2. Umieść w opisie zwrotu pełny numer umowy oraz rok, za który zwracasz środki – jeśli tego nie zrobisz, możesz opóźnić prawidłowe zakwalifikowanie zwrotu i spowodować naliczenie dodatkowych odsetek ustawowych.
 3. Jeśli nie zwrócisz w terminie niewykorzystanych środków, w opisie przelewu podaj:
  1. numer umowy oraz rok, za który zwracasz środki,
  2. kwotę główną zwrotu,
  3. kwotę odsetek ustawowych.

 

Jak złożyć rozliczenie

1. Prześlij rozliczenie na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Budżetu Finansów i Inwestycji

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

2. Złóż rozliczenie roczne na załączniku nr 2 do umowy w 1 egz.:

 1. do 5 stycznia – za rok ubiegły,
 2. w ciągu 20 dni od wygaśnięcia umowy (w tym likwidacja lub przekształcenie zakładu),
 3. w ciągu 7 dni od otrzymania ostatniego przelewu, jeśli przekazaliśmy go po 17 dniach od wygaśnięcia umowy.

3. Wygaśnięcie umowy oznacza rozwiązanie umowy o pracę z ostatnim rezydentem objętym daną umową.

4. Przygotuj rozliczenie do każdej umowy oddzielnie, zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do umowy.

5. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w druku rozliczeniowym, w szczególności w zakresie liczby i kolejności rezydentów.

6. Przypominamy, że zlikwidowaliśmy rozliczenia półroczne oraz rozliczenia końcowe.

 

Pytania dotyczące rozliczeń umów

Jeśli masz pytania związane z rozliczaniem umów, skontaktuj się z pracownikiem Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry