Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Złóż indywidualny wniosek o dodatkowe przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury

---

Menu

W uzasadnionych przypadkach minister zdrowia może zgodzić się na dodatkowe przedłużenie specjalizacji w trybie rezydentury.

 

Co musisz zrobić

  1. Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do ministra zdrowia.
  2. Dołącz do wniosku:
    1. Poparcie kierownika specjalizacji oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego (dopuszczalne jest umieszczenie na wniosku wpisu w stylu „popieram wniosek” z podpisem i imienną pieczątką) Uwaga: W przypadku braku osoby na stanowisku konsultanta wojewódzkiego, dołącz opinię konsultanta krajowego.
    2. Oryginał wykazu absencji z całego okresu rezydentury podpisany przez dyrektora zakładu. Wykaz musi być przygotowany przez jednostkę szkoleniową, w której aktualnie jesteś zatrudniony. Zobacz: wzór wykazu absencji rezydentów do przedłużenia finansowania umowy do pobrania
    3. Kopię okładki oraz dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego. Pamiętaj, aby była ona uzupełniona o wymagane wpisy, w tym adnotację o dotychczasowym przedłużeniu rezydentury.

 

W jakiej sytuacji możesz złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek, gdy liczba dni absencji w czasie trwania specjalizacji w trybie rezydentury przekroczy dopuszczalny okres. Okres ten jest określony w § 17 ust. 3-5 rozporządzenia ministra zdrowia (patrz „Podstawa prawna”).

 

Kiedy wysłać dokumenty

Dokumenty wymienione w punkcie „Co musisz zrobić” prześlij najlepiej na 2 miesiące przed końcem zatrudnienia, ustalonym po dotychczasowym przedłużeniu umowy.

 

Gdzie wysłać dokumenty

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.) – rozporządzenie dotyczy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przed 1 lipca 2011 r., czyli do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry