Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

29.11.2013

Zmiany dla pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych w związku z nowelizacją dyrektywy 2005/36/WE

---

Menu

Pielęgniarka posiadająca dyplom liceum medycznego, która chciałaby podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej po 1 stycznia 2014 r. (czyli po wejściu w życie znowelizowanej dyrektywy 2005/36/WE), powinna przede wszystkim zgłosić się do organu rejestrującego w danym kraju, aby uzyskać informacje na temat warunków uzyskania rejestracji. W poszczególnych krajach często funkcjonują wewnętrzne przepisy korporacyjne regulujące tę kwestię w różny sposób.

Pielęgniarka– absolwentka liceum medycznego – przed wyjazdem powinna przetłumaczyć dyplom u tłumacza przysięgłego (niektóre kraje wymagają dodatkowego poświadczenia dyplomu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Zdrowia lub ambasadzie danego kraju – dlatego należy wcześniej poznać wymagania danego organu rejestrującego). Niezbędne jest także uzyskanie zaświadczenia z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, wydawanego osobom, które chcą podjąć pracę na terenie UE. Jest ono ważne 3 miesiące i zawiera informacje m.in. na temat posiadanego wykształcenia (dyplomu), stażu pracy i braku prowadzonych postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

Zmiany dotyczące uznawania dyplomów liceum pielęgniarskiego nie oznaczają ich automatycznego i bezwarunkowego uznania w innych krajach UE bez konieczności spełnienia warunków wynikających z przepisów dyrektywy oraz krajowych uregulowań.Absolwenci liceów medycznych, którzy wyjeżdżają, powinni być świadomi konieczności spełnienia podstawowego warunku umożliwiającego podjęcie pracy w krajach członkowskich UE – posiadania co najmniej 3-letniego stażu (pracy) w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 latach.

Absolwentki liceów, które już dawno wyjechały do innych krajów UE, podjęły pracę poza zawodem pielęgniarki (np. opiekuna, asystenta itp.) i w związku z tym nie spełniają warunku aktualnego wykonywania pracy w zawodzie (3/5), nie będą mogły skorzystać z nowych uregulowań dyrektywy.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry