Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

30.10.2013

Uznanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek na zasadzie praw nabytych – 9 października 2013 r. Parlamentu Europejskiego

---

Menu

Efektem długotrwałych działań polskiego rządu na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek zmierzających do zmiany niektórych zapisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych jest przyjęcie przez Komisję Europejską wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek, które do tej pory miały ograniczone możliwości podejmowania pracy w zawodzie na terenie UE.

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek – absolwentek liceów medycznych na zasadzie praw nabytych (a nie systemu ogólnego) a także złagodzenia warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek – absolwentek szkół pomaturalnych, polegającej na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego do standardowego, ustanowionego w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, do okresu 3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat. Skrócenie wymaganego doświadczenia zawodowego do 3 lat dotyczy również położnych, absolwentek szkół pomaturalnych.

Stanowisko to zostało powtórzone w oświadczeniu Rządu RP z 1 czerwca 2005 roku (dok. Rady 9254/05 ADD 1 COR 1, w związku z pracami nad projektem dyrektywy PE i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dyrektywa 2005/36). Oświadczenie m.in. wskazywało na konieczność dalszych działań w zakresie poprawy zasad uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek.

Przyjęte przez KE zmiany modernizujące dyrektywę 2005/36/WE uwzględniły postulaty Rządu RP w zakresie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek. Październikowe głosowanie w Parlamencie Europejskim, (które poprzedziło zaplanowane na listopad głosowanie w Radzie), potwierdziło po wielu latach negocjacji rządowych, że polskie postulaty – znajdując zrozumienie nie tylko w KE, ale i we wszystkich krajach wspólnoty, są jak najbardziej zasadne.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry