Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zalegalizuj dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą

---

Menu

Jeżeli musisz zalegalizować, poświadczyć własnoręcznie podpis dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą zgłoś się do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia (z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej).

Od 1 lutego 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia nie uwierzytelnisz już dokumentów wydanych przez uczelnie medyczne

1 lutego 2018 roku w życie wchodzi ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od tego momentu to Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej będzie uwierzytelniać dokumenty takie jak:

 1. dyplomy ukończenia studiów wraz z suplementami, ich odpisy, w tym odpisy w języku obcym,
 2. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 3. duplikaty dyplomów i świadectw,
 4. zaświadczenia o ukończeniu studiów,
 5. dyplomy doktorskie i habilitacyjne oraz ich duplikaty i odpisy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

adres: ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

tel. 22 390 35 00

e-mail: apostille@nawa.gov.pl

Strona internetowa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Pozostałe dokumenty wydane przez uczelnię (nie wymienione wyżej), uwierzytelnia uczelnia, która je wydała.

Jakie dokumenty możesz zalegalizować w MZ

W Ministerstwie Zdrowia możesz uwierzytelnić następujące dokumenty:

 • dyplomy uzyskania tytułu specjalisty,
 • świadectwa złożenia LEP/LDEP i LEK/LDEK,
 • dokumenty wydane przez organy samorządowe zawodów medycznych (np. izby lekarskie, izby aptekarskie).

Dalsze procedury legalizacyjne (Apostille, legalizacja) prowadzi Departament Konsularny i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić osobiście (lub przez upoważnioną osobę) w urzędzie lub korespondencyjnie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kto może skorzystać z usługi

Możesz skorzystać z usługi, jeśli masz dokument, którego legalizacja należy do kompetencji Ministerstwa Zdrowia.

 

Kiedy złożyć wniosek

Dokumenty możesz złożyć w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek jest potrzebny tylko w przypadku ubiegania się o legalizację/potwierdzenie autentyczności podpisu w drodze korespondencji. Podanie przygotuj samodzielnie (nie zapomnij o wskazaniu adresu do korespondencji) i podpisz je własnoręcznie. Dołącz dokumenty i dowody uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli chcesz zalegalizować dokumenty osobiście (lub przez osobę upoważnioną) do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia pod adresem: ul. Długa 5, 00-263 Warszawa.

Wcześniej musisz ustalić telefonicznie termin wizyty, podając jednocześnie liczbę i rodzaj dokumentów, które chcesz zalegalizować. Zadzwoń pod jeden z numerów:

 • 22 86 01 112,
 • 22 86 01 195,
 • 22 86 01 196,
 • 22 86 01 204.

Upoważniona przez ciebie osoba powinna okazać twoje pisemne upoważnienie.

Wniosek z załączonymi dokumentami możesz też złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie (jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub składasz w biurze podawczym), podpisz je własnoręcznie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia lub złóż w biurze podawczym lub wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Oczekuj na zwrot zalegalizowanych przez Ministerstwo Zdrowia dokumentów. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

 

Ile zapłacisz

Dokumenty takie jak: prawo wykonywania zawodu; dyplom specjalisty, zaświadczenia o zdaniu LEP/LDEP i LEK/LDEK)

 • opłata: 26 zł
 • rachunek bankowy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,

Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata za legalizację

 

Zaświadczenia wydane przez np. samorząd lekarski, aptekarski

 • Opłata: 9 zł
 • rachunek bankowy:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,

Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

dopisek: opłata za poświadczenie własnoręczności podpisu

 

Dowód opłaty złóż najpóźniej przy odbiorze zalegalizowanych dokumentów. Jeżeli płacisz przelewem internetowym, przygotuj wydruk potwierdzenia przelewu – musi być opatrzony informacją, że wydrukowane potwierdzenie jest zgodne z prawem bankowym.

 

Co przygotować

Jeżeli zgłosisz się osobiście do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia na umówioną wcześniej wizytę, przynieś ze sobą:

 • oryginały dokumentów, które chcesz zalegalizować,
 • dowód opłaty.

Jeżeli chcesz załatwić sprawę korespondencyjnie wyślij na adres ministerstwa:

 • podpisane własnoręcznie podanie,
 • oryginały dokumentów,
 • potwierdzenie opłaty.

 

Ile będziesz czekać

 • Osobiście

Jeżeli zgłosisz się osobiście, uwierzytelnimy dokumenty podczas twojej wizyty.

 • Korespondencyjnie

Jeżeli chcesz załatwić sprawę korespondencyjnie, odeślemy ci dokumenty, gdy tylko je zalegalizujemy. Nie potrwa to dłużej niż 30 dni. Dokumenty wyślemy przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na wskazany w podaniu adres.

Uwaga: jeżeli wniosek będzie niekompletny otrzymasz wezwanie do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 

Warto wiedzieć

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdziesz informacje dotyczące uwierzytelnienia:

 • świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
 • innych dokumentów wydanych przez szkoły.

 

Podstawa prawna

 1. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn.zm.);
 3. Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2183);

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry