Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj uznanie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty odbytego poza Unią Europejską

---

Menu

Minister zdrowia może w części lub całości uznać twój staż podyplomowy lub doświadczenie zawodowe, które uzyskałeś poza:

 • Unią Europejską,
 • Europejskim Obszarem Gospodarczym,
 • Konfederacją Szwajcarską.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić tylko w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Ministerstwa Zdrowia albo wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć wniosek”.
 4. Czekaj na decyzję MZ. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.
 5. Gdy otrzymasz decyzję ministra zdrowia, złóż ją razem ze zwróconymi dokumentami w okręgowej izbie lekarskiej, w której jesteś zarejestrowany lub planujesz się zarejestrować.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

 1. Podanie (przygotuj je samodzielnie – nie zapomnij o własnoręcznym podpisie);
 2. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę twojego imienia lub nazwiska;
 3. Dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdzi, że  ukończyłeś studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym. Jeśli dyplom został wydany w Polsce, pamiętaj o podpisaniu go w miejscu na podpis posiadacza dyplomu;
 4. Dokumenty zawierające:
  1. datę i miejsce (miasta) twojego urodzenia;
  2. tryb odbywania stażu podyplomowego,
  3. przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego.
   • może to być też inny dokument, który potwierdzi twoje uprawnienie do wykonywania zawodu lub odbycia stażu podyplomowego w danym kraju (np. książeczka pracy, umowa zawarta z jednostką na odbycie stażu, skierowanie na odbycie stażu wydane przez właściwy organ);
  4. program, czas i miejsca odbywania stażu podyplomowego,
  5. organy lub instytucje, które zaliczyły ci staż podyplomowy,
  6. potwierdzenie przebiegu pracy zawodowej (rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych),
  7. opinię zawodową wystawioną przez uprawnioną osobę z twojego ostatniego miejsca pracy;

5. Tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski przygotowane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (baza tłumaczy).

 

Pamiętaj:

 • Twój dyplom musi być opatrzony klauzulą apostille (www.apostilleinfo.com), jeżeli ma zostać użyty w postępowaniu administracyjnym w Polsce.
 • Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Ile będziesz czekać

 1. Po otrzymaniu kompletnego wniosku przekażemy go do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), gdzie zaopiniuje go zespół ekspertów. Poinformujemy cię o przekazaniu wniosku do CMKP.
 2. Zespół zbiera się co najmniej raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy zaplanowano następne posiedzenie, zadzwoń pod nr: to 22 560 10 54 oraz 22 56 010 58.
 3. Po zaopiniowaniu wniosku CMKP w ciągu miesiąca przekaże swoją opinię z powrotem do Ministerstwa Zdrowia.
 4. Minister Zdrowia ma miesiąc na wydanie decyzji od dnia otrzymania zaopiniowanego wniosku.

Uwaga: Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, wezwiemy cię do jego uzupełnienia.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż Ministerstwu Zdrowia.

 

Warto wiedzieć

 • Staż może być uznany w całości lub w części.
 • Porównamy zrealizowany przez ciebie program stażu podyplomowego z polskim programem stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty.
 • Zwrócimy ci wszystkie dokumenty załączone do podania razem z decyzją ministra zdrowia.

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).
 2. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w dniu 5 października 1961 roku w Hadze (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry