Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskaj uznanie praktyki zawodowej odbytej poza Polską jeśli jesteś technikiem farmaceutycznym

---

Menu

Minister Zdrowia może uznać twoją praktykę zawodową, którą odbyłeś poza Polską.

 

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić tylko w urzędzie lub listownie. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co zrobić”.

 

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Co przygotować”.
 2. Przygotuj podanie i dołącz do niego potrzebne dokumenty.
 3. Zanieś je osobiście do Ministerstwa Zdrowia albo wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji „Gdzie złożyć wniosek”.
 4. Oczekuj na decyzję MZ. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Ile będziesz czekać”.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 

Co przygotować

 1. Podanie (przygotuj je samodzielnie – nie zapomnij o własnoręcznym podpisie);
 2. Dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę twojego imienia lub nazwiska;
 3. Dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdzi, że posiadasz kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego;
 4. Dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:
 5. zakresu odbytej praktyki zawodowej;
 6. czasu trwania i miejsca odbywania praktyki zawodowej;
 7. umiejętności nabytych podczas odbywania tej praktyki;
 8. datę i miejsce (miasta) twojego urodzenia;
 9. Tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski, jeżeli zostały wydane w języku obcym.

 

Pamiętaj:

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

 

Ile będziesz czekać

Jeśli złożysz kompletny wniosek, otrzymasz odpowiedź w ciągu 90 dni od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa Zdrowia.

Jeśli jednak wniosek będzie niekompletny, wezwiemy cię do jego uzupełnienia.

 

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż Ministerstwu Zdrowia.

 

Warto wiedzieć

 • Porównamy zrealizowany przez ciebie program oraz czas trwania praktyki zawodowej z polskim programem i czasem trwania praktyki zawodowej technika farmaceutycznego.
 • Maksymalnie możemy uznać dwuletni okres praktyki zawodowej.
 • Zwrócimy ci wszystkie dokumenty załączone do podania razem z decyzją Ministra zdrowia.

 

Podstawa prawna

1.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej odbytej przez technika farmaceutycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 816)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry