Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Akredytacja – certyfikacja medycznych laboratoriów diagnostycznych

---

Proces akredytacji dla medycznych laboratoriów diagnostycznych prowadzi Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

W odniesieniu do laboratoriów medycznych stosuje się dwie normy:

  • Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (ISO: PN-EN ISO 17025)
  • Laboratoria medyczne – Szczegółowe wymagania dotyczące jakości i kompetencji (PN-EN ISO 15189)

Laboratoria medyczne mogą wybrać normę, zależnie od profilu swojej działalności i zakresu wykonywanych badań. Obie normy są objęte wielostronnym, międzynarodowym porozumieniem (EA MLA). Dzięki temu polska akredytacja uznawana jest we wszystkich krajach, których jednostki akredytujące są członkami European co-operation for Accreditation (EA).

Zobacz: Lista akredytowanych podmiotów jest dostępna w serwisie PCA

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry